6 tips voor woordenschat

Woorden zijn een belangrijk onderdeel van taal en taalverwerving. Zonder woorden is het heel moeilijk om een boodschap te begrijpen of over te brengen. NVT-leerlingen komen vaak alleen tijdens de lessen in contact met het Nederlands. Met woorden hebben leerlingen toegang tot kennis, maar zeker ook tot communicatie en cultuur. Ze hebben een goede woordenschat nodig om te begrijpen wat ze horen, om een gesprek te kunnen voeren, te begrijpen wat ze lezen en om te kunnen schrijven. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat alleen woordenlijst uit het hoofd leren of de woorden geïsoleerd aanbieden, niet werkt. Het is dus belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de opbouw van hun woordenschat. Bureau NVT geeft u zes praktische tips om de woordenschat zo efficiënt mogelijk aan te bieden.

U wilt meer aandacht geven woordenschatonderwijs in de NVT-les. Maar welke woorden passen het best bij de leeftijd van de leerlingen en het onderwijsniveau? Hoe bouwt u de lessen op? Hoe integreert u deze werkvormen in een toch al druk programma? En hoe evalueert u woordenschat?

Bureau NVT verzorgt workshops en studiedagen over dit thema. Reserveer nu een training voor uw leraren en ga met het hele team samen bewust aan de slag met woordenschat.