Nieuwsbrief september 2021


In deze editie:

Een nieuw schooljaar vol inspiratie

  • Nieuwe trainingen en nascholingen

Nieuw lesmateriaal

  • Lesmodules voor het Caribisch gebied (B1/B2)
  • Lesgeven aan nieuwkomers in het primair onderwijs
  • NVT-takenbank

Bureau NVT aan het werk

  • De ontwikkeling van ons eerste eigen taalspel

Lesmateriaal voor Duits en Nederlands als Vreemde Taal

Petra Roël en Bianca Versteeg ontwikkelden de afgelopen maanden voor het project Spreek je buurtaal/ Sprich deine Nachbarsprache het lesmateriaal voor Nederlands en Duits als buurtaal.

Maandag 30 november werd het lesmateriaal tijdens een online slotevent gepresenteerd. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst gaven wij vier thematische workshops, zodat de leraren optimaal van start kunnen gaan met dit nieuwe lesmateriaal.

Wilt u ook praktische tips en begeleiding bij het werken met dit NVT-lesmateriaal? Contacteer ons dan gerust.

Nieuwsbrief november 2020

In deze editie:

Nascholingen voor Nederlands als Vreemde Taal

  • NVT-Academie van start

Nieuw lesmateriaal

  • Spreek je buurtaal
  • Leer mee met Sam en Saar
  • Lesbrieven Biblionef

Bureau NVT aan het werk

  • de NVT-takenbank

Vervolgtraining online NVT-didactiek

Vanwege de coronacrisis zijn veel leerkrachten gedwongen hun lessen opeens online te verzorgen. Zoom is een erg handig online medium hiervoor.

Bureau NVT heeft, met steun van de Taalunie, inmiddels een aantal startworkshops gegeven aan in totaal bijna 1500 docenten NVT en NT2.
Veel leraren die onze starttraining al hebben gevolgd zijn op zoek naar praktische lesideeën voor hun doelgroep. Activerende werkvormen, voorbeeld lesplannen en suggesties voor formatieve evaluaties hoorden we het vaakst langskomen. Daarom hebben we een aanbod ontwikkeld voor twee vervolgtrainingen, ingedeeld op doelgroep.

Update 8 april: Het maximaal aantal deelnemers voor de training NVT didactiek voor de niveaus A2 tot B2 is bereikt. Er zijn nog wel enkele plaatsen voor de training NVT didactiek voor jonge kinderen (tot A2).

Online NVT-didactiek voor jonge kinderen tot A2 (vervolgtraining*)

In deze training laten we activerende werkvormen voor jonge kinderen voor spreek- en luistervaardigheid zien. Daarnaast bespreken we manieren om de ouders op een motiverende manier te betrekken. U krijgt ook een voorbeeld van een lesplan en enkele praktische tips en werkvormen om met jonge kinderen via Zoom les te geven. De training duurt ongeveer 1 uur.

dinsdag 14 april van 13.00 – 14.00 uur: Online NVT-didactiek voor jonge kinderen tot A2 (4) aanmelden

dinsdag 14 april van 17.00 – 18.00 uur: Online NVT-didactiek voor jonge kinderen tot A2 (5) aanmelden (laatste sessie)

*Voor het deelnemen aan de vervolgtrainingen is het van belang dat u al op de hoogte bent van de basisfuncties van Zoom. Bent u dat nog niet? Volgt u dan onze starttraining.

Meer informatie over Nederlands als Vreemde Taal? Neem dan eens een kijk op mijn NVT, het leermiddelenplatform van de Taalunie.

Starttraining: Hoe geef ik online les met Zoom?

Overal ter wereld zijn de scholen dicht vanwege het Corona-virus. We merken nu al hoeveel de leerlingen de contacten missen en ook de motivatie om het huiswerk te maken is nog moeilijk te vinden.

Geeft u Nederlands als Vreemde Taal in het primair, secundair of hoger onderwijs? Heeft u niet veel ervaring met online lesgeven maar wilt u uw leerlingen in deze moeilijke periode graag verder helpen? Wilt u leren hoe u zo’n online les organiseert? Bent u op zoek naar leuke werkvormen (opdrachten, spelletjes en groepswerk) die u tijdens een online les kunt inzetten? Heeft u andere vragen rond het online lesgeven? Stel ze tijdens deze interactieve training. 

Bureau NVT organiseert met ondersteuning van de Taalunie gratis online trainingen. U kunt hieronder aanmelden voor de nieuwe sessies van de starttraining.

Heeft u de starttraining al gevolgd en wilt u aan een van onze vervolgtrainingen deelnemen? Neem dan een kijkje in ons nieuwe aanbod.

Starttraining

Deze training is bedoeld voor leraren die online lessen Nederlands als Vreemde Taal willen geven en kennis willen maken met de functies en mogelijkheden van Zoom.

maandag 6 april van 13.00 – 14.00 uur: Hoe geef ik online les met Zoom? 25 aanmelden

dinsdag 7 april van 15.00 – 16.00 uur: Hoe geef ik online les met Zoom? 26 aanmelden (laatste sessie)

Na deze laatste sessies stellen wij een stap-voor-stap video beschikbaar op onze website en op het digitaal platform Mijn NVT.

Heeft u de starttraining al gevolgd en wilt u aan een van onze vervolgtraingen deelnemen? Neem dan een kijkje in ons nieuwe aanbod.

Meer informatie over Nederlands als Vreemde Taal? Neem dan eens een kijk op mijn NVT, het leermiddelenplatform van de Taalunie.

Bureau NVT, waar het allemaal begon

Vandaag exact een jaar geleden liepen Bianca Versteeg en Petra Roël elkaar weer tegen het lijf tijdens een bijeenkomst op Curaçao. We raakten aan de praat over de grote behoefte aan praktische ondersteuning op het gebied van taalonderwijs Nederlands als Vreemde Taal. Diezelfde avond spraken we af aan de handelskade op Curaçao om eens inhoudelijk rustig door te praten. Onder het genot van een Amstel Bright, Cubaanse bananensoep en een Caribische zonsondergang, werd het idee van Bureau NVT geboren. Als we toch eens samen praktische ondersteuning zouden kunnen bieden aan op het gebied van taalonderwijs, materiaal voor NVT en toetsing….

Veel overleggen via Skype in verschillende tijdzones op de meest onmogelijke tijdstippen volgden (Petra woonde nog op Saba, Bianca in Nederland en we werkten beiden fulltime) leidden uiteindelijk tot de opstart van Bureau NVT in augustus 2019!

Nu, een jaar na dat startoverleg, een half jaar na de oprichting van Bureau NVT, kijken we terug op een geweldig begin. We hebben zo’n 30 didactische trainingen en coachingssessies gegeven aan docenten en docententeams van Saba tot Venlo, van Sint-Eustatius tot Nijmegen, van Barbados tot Ostbelgien.

Onze trainingen worden zonder uitzondering beschreven als zeer zinvol, praktisch en direct toepasbaar. Binnenkort zijn onze evaluaties in te zien op deze website.

Verder werken we aan communicatief lesmateriaal voor NVT primair onderwijs, lesmateriaal voor de aansluiting tussen voortgezet en vervolgonderwijs en aan een takenbank met toetsmateriaal gebaseerd op het ERK. We zijn ontzettend blij dat we van onze passie ons werk kunnen maken en willen iedereen bedanken voor de steun in deze startfase.

Neem gerust contact met ons op als u Bureau NVT wilt inhuren voor ondersteuning van uw taalonderwijs. Wij denken graag met u mee over de meest effectieve begeleiding. Binnenkort vindt u op onze Social Media een behoefteonderzoek om te kijken hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de behoefte in het NVT-veld.

Checklist productieve taken

De eerste lesperiode is voorbij en u heeft deze waarschijnlijk afgesloten met een toets of taak. Heeft deze evaluatie u voldoende informatie gegeven over het niveau van uw leerlingen? Weet u wat ze kunnen en kennen in het Nederlands? Kunt u de leerlingen vanuit deze informatie verder helpen in hun taalontwikkeling? Sluiten de taken aan bij de can do-statements van het Europees Referentiekader?

Checklist productieve taken
Bureau NVT heeft een waardevolle checklist opgesteld waarmee u kunt nagaan of de taken ERK-proof zijn. 
Print de checklist en bekijk eens of de taken in uw toetsen voldoen aan de kwaliteitscriteria van een goede taaltaak. 

Wilt u meer weten het ontwikkelen van goede taaltaken en het opstellen van de bijbehorende criteria?

Meer lezen?

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. (2019). Takenbank voor docenten. Geraadpleegd van http://cnavt.org/takenbank

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal / ALTE / Raad van Europa. (2017). Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen. Geraadpleegd van https://rm.coe.int/handleiding-voor-de-ontwikkeling-van-taaltoetsen-te-gebruiken-met-het-/16807457c2

CITO / SLO, van Til, A., Beeker, A., Fasoglio, D., & Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Geraadpleegd van http://www.erk.nl/docent/toetsing/toetsen-en-beoordelen-met-het-ERK.pdf/

Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). (2009). Wat is een taaltaak? Geraadpleegd van http://www.erk.nl/docent/erk_in_de_praktijk/taaltaak/

Nederlandse Taalunie. (2017). ERK Nederlands. Geraadpleegd van http://taalunieversum.org/inhoud/erk-nederlands

Nederlandse Taalunie / Raad van Europa. (2008). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Vreemde Talen. Geraadpleegd van http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/

Nederlandse Taalunie / Raad van Europa, & Deygers, B. (2019). ERK supplement met nieuwe descriptoren. Geraadpleegd van http://taalunieversum.org/publicaties/erk-supplement-met-nieuwe-descriptoren

Nederlandse Taalunie / SLO / NVT Werkgroep Sint-Eustatius-Saba / Raad van Europa. (2019). Leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal. Geraadpleegd van http://taalunieversum.org/inhoud/buurlanden/leerlijnen-nederlands-als-vreemde-taal-2019

Goed nieuws!

Omdat Bureau NVT graag kwalitatief goede opleidingen en nascholingen wil verzorgen die financieel aantrekkelijk zijn voor opdrachtgevers, hebben wij op 25 oktober een audit laten uitvoeren door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Bureau NVT is op alle punten van deze audit goedgekeurd en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. (Zie www.crkbo.nl)

Dankzij deze registratie kunnen we met plezier aankondigen dat al onze trainingen en opleidingen vanaf heden BTW-vrij zijn.

Agenda

Na de start van Bureau NVT hebben we niet stilgezeten. Petra en Bianca zijn flink aan de slag gegaan met het ontwikkelen van leermiddelen en toetsmateriaal voor het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal. Daarover binnenkort meer!

Daarnaast kunt u ons ook tegenkomen bij een van de vele trainingen en cursussen, waar wij een training of workshop geven. Bekijk onze agenda voor een overzicht van de activiteiten van Bureau NVT.

6 tips voor woordenschat

Woorden zijn een belangrijk onderdeel van taal en taalverwerving. Zonder woorden is het heel moeilijk om een boodschap te begrijpen of over te brengen. NVT-leerlingen komen vaak alleen tijdens de lessen in contact met het Nederlands. Met woorden hebben leerlingen toegang tot kennis, maar zeker ook tot communicatie en cultuur. Ze hebben een goede woordenschat nodig om te begrijpen wat ze horen, om een gesprek te kunnen voeren, te begrijpen wat ze lezen en om te kunnen schrijven. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat alleen woordenlijst uit het hoofd leren of de woorden geïsoleerd aanbieden, niet werkt. Het is dus belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de opbouw van hun woordenschat. Bureau NVT geeft u zes praktische tips om de woordenschat zo efficiënt mogelijk aan te bieden.

U wilt meer aandacht geven woordenschatonderwijs in de NVT-les. Maar welke woorden passen het best bij de leeftijd van de leerlingen en het onderwijsniveau? Hoe bouwt u de lessen op? Hoe integreert u deze werkvormen in een toch al druk programma? En hoe evalueert u woordenschat?

Bureau NVT verzorgt workshops en studiedagen over dit thema. Reserveer nu een training voor uw leraren en ga met het hele team samen bewust aan de slag met woordenschat.