Bianca Versteeg

Bianca Versteeg is expert Nederlands als Vreemde taal. Zij heeft met Petra Roël Bureau NVT opgericht om sterke NVT-leraren op te leiden en goed opgebouwd en motiverend lesmateriaal te ontwikkelen. Daarnaast begeleidt zij scholen bij het vormgeven van effectief NVT-onderwijs. Bianca heeft meer dan 20 jaar ervaring in het NVT-onderwijs als docent, beleidsmedewerker, lerarenopleider en materiaalontwikkelaar.

Interview met Bianca

Waarom is het belangrijk dat Bureau NVT is opgericht?
Als kinderen of jongeren Nederlands als Vreemde Taal leren, komen ze eigenlijk vooral op school in contact met onze taal. Het motiveren van de leerlingen en het goed invullen van de lessen is dus cruciaal, net als een goede samenwerking tussen de leraren. Met Bureau NVT willen we bijdragen aan sterk en effectief onderwijs, waarbij het Nederlands een echt pluspunt is voor de leerlingen. 

Wat geeft jou energie in je werk?
Ik vind het ontzettend fijn om te zien dat leraren, ouders en leerlingen zo positief zijn over de materialen en projecten waaraan ik heb meegewerkt. Ik krijg regelmatig te horen dat kinderen de lessen Nederlands weer leuk vinden en dat ze de taal durven te gaan gebruiken. Als ik tijdens een klasbezoek zie dat leerlingen en leraren enthousiast bezig zijn, word ik daar echt blij van. 

Wat heb je zelf pas geleden nog geleerd?
Sinds een jaar train ik voor de marathon. Ik ben eerst gaan lopen met een strak schema en later met een loopgroep. Dat ging niet vanwege mijn drukke baan en gezinsleven. Ik heb dus met een begeleider gekeken naar wat bij mij past en hoe ik het beste train. Nu loop ik al makkelijk 30 km en die marathon komt er ook wel. Ik heb leren waarderen wat ik al heb bereikt en zie hoeveel positieve invloed dat heeft op mijn leven. Dat wil ik ook benadrukken tijdens onze nascholing; zoek een werkwijze die dicht bij jezelf ligt, stel doelen, vraag om hulp en zet die eerste stap.

Wat hielp jou bij het leren van vreemde talen die je goed beheerst?
Ik heb altijd geprobeerd om wat ik geleerd heb, direct toe te passen. Ik heb helaas gemerkt dat niet alle taalmethodes daar voldoende aandacht aan besteden. Sommige zijn nog steeds teveel gericht op de gemiddelde leerling. Bij de ontwikkeling van ons lesmateriaal gaan we uit van de verschillende leerstijlen en onderwijssituaties. Daarnaast letten we erop dat leerlingen uitgedaagd worden om hun taalvaardigheid in de praktijk te oefenen. Dat werkt heel motiverend en het geeft ze inzicht in wat ze kennen en kunnen.