Checklist productieve taken

De eerste lesperiode is voorbij en u heeft deze waarschijnlijk afgesloten met een toets of taak. Heeft deze evaluatie u voldoende informatie gegeven over het niveau van uw leerlingen? Weet u wat ze kunnen en kennen in het Nederlands? Kunt u de leerlingen vanuit deze informatie verder helpen in hun taalontwikkeling? Sluiten de taken aan bij de can do-statements van het Europees Referentiekader?

Checklist productieve taken
Bureau NVT heeft een waardevolle checklist opgesteld waarmee u kunt nagaan of de taken ERK-proof zijn. 
Print de checklist en bekijk eens of de taken in uw toetsen voldoen aan de kwaliteitscriteria van een goede taaltaak. 

Wilt u meer weten het ontwikkelen van goede taaltaken en het opstellen van de bijbehorende criteria?

Meer lezen?

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. (2019). Takenbank voor docenten. Geraadpleegd van http://cnavt.org/takenbank

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal / ALTE / Raad van Europa. (2017). Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen. Geraadpleegd van https://rm.coe.int/handleiding-voor-de-ontwikkeling-van-taaltoetsen-te-gebruiken-met-het-/16807457c2

CITO / SLO, van Til, A., Beeker, A., Fasoglio, D., & Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Geraadpleegd van http://www.erk.nl/docent/toetsing/toetsen-en-beoordelen-met-het-ERK.pdf/

Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). (2009). Wat is een taaltaak? Geraadpleegd van http://www.erk.nl/docent/erk_in_de_praktijk/taaltaak/

Nederlandse Taalunie. (2017). ERK Nederlands. Geraadpleegd van http://taalunieversum.org/inhoud/erk-nederlands

Nederlandse Taalunie / Raad van Europa. (2008). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Vreemde Talen. Geraadpleegd van http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/

Nederlandse Taalunie / Raad van Europa, & Deygers, B. (2019). ERK supplement met nieuwe descriptoren. Geraadpleegd van http://taalunieversum.org/publicaties/erk-supplement-met-nieuwe-descriptoren

Nederlandse Taalunie / SLO / NVT Werkgroep Sint-Eustatius-Saba / Raad van Europa. (2019). Leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal. Geraadpleegd van http://taalunieversum.org/inhoud/buurlanden/leerlijnen-nederlands-als-vreemde-taal-2019