Communicatieve taaltaken

Van 2011 tot 2019 werd daarom door de Taalunie de jongerenvaluatie NVT georganiseerd. Deze formatieve evaluatie had als doelstellingen:

 • het verbeteren van de communicatieve en functionele vaardigheden van de leerlingen
 • het motiveren van de leerlingen door inzicht te geven in hun taalcompetenties
 • het vergroten van de kennis van de leraren over het Europees Referentiekader

De evaluatie en de functionele toetstaken werden door de leraren en hun leerlingen erg gewaardeerd.

In 2020 gaven leerlingen in het belevingsonderzoek van de Taalunie “de leerling aan het woord” zelf aan:

 • dat ze graag vaker zouden spreken in de NVT-les;
 • dat ze nog niet veel kennis hebben over de Nederlandse en Vlaamse cultuur
 • en dat ze graag vaker actuele onderwerpen aan bod zouden zouden willen laten komen.

Waarom 25 taaltaken voor de NVT-les?

Bureau NVT heeft in opdracht van de Taalunie 25 communicatieve taaltaken ontwikkeld waarmee wij de leraren willen helpen om met hun leerlingen in (semi-)realistische en herkenbare situaties en op een motiverende manier de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren, waarbij ook de Nederlandse en Vlaamse cultuur aan bod komen. In het pakket komen een aantal toetstaken uit de jongerenevaluatie NVT voor als oefentaken.

De 25 taaltaken zijn voorbeelden die je direct in de klas kunt gebruiken. In het stappenplan ‘zelf taaltaken ontwikkelen’ zie je ook waar je op moet letten als je zelf communicatieve en functionele taaltaken wilt ontwikkelen waarbij de nadruk ligt op een actieve deelname van de leerlingen. Op deze manier krijgen de leerlingen tijd en ruimte voor eigen inbreng en leren ze eigen strategieën te ontwikkelen.

Voor wie zijn de taaltaken bedoeld?

De taaltaken zijn ontwikkeld voor leerlingen van 12 tot 16 jaar in de grensregio’s Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschap van België en Hauts-de-France. Hoewel we bij het beschrijven van de situaties zijn uitgegaan van deze leerlingen, kunnen de taaltaken ook zeker buiten deze regio’s en leeftijdsgroep gebruikt worden. De taaldoelen zijn voor A2-niveau geformuleerd, maar de meeste taken kunnen worden uitgevoerd op A1/A2/B1 niveau van het Europees Referentiekader (ERK).

Waaruit bestaat het materiaal?

 • 25 taaltaken met bijbehorende activerende oefeningen en opdrachten met
  •  informatie voor de leraar
   • ERK-doelen
   • suggestie voor opbouw van de taak
   • suggesties voor activerende oefeningen en opdrachten met bijbehorend materiaal
  • informatie voor de leerling
   • situatie
   • voorbereidende taak
   • eindtaak
 • een handleiding met
  • suggesties voor differentiatie binnen het werken met taaltaken
  • een stappenplan voor het uitvoeren van een taaltaak
  • een stappenplan voor het zelf ontwikkelen van een taaltaak
  • suggesties voor evaluatiecriteria bij de taaltaken
  • twee instructievideo’s over
   • het werken met taaltaken
   • het zelf ontwikkelen van taaltaken voor de eigen klas
  • een formulier voor het observeren van het leerproces en de resultaten
  • suggesties voor reflectie van de leerlingen op het leerproces en de resultaten
  • nuttige bronnen voor het werken met taaltaken

Welke taaltaken komen voor in het materiaal?

De thema’s van de taaltaken sluiten aan bij de ERK-doelen en zijn gekozen met input van leraren en onderwijsbegeleiders uit de verschillende buurregio’s. Het pakket 25 taaltaken voor de NVT-les bestaat uit de volgende taaltaken:

Wat mag ik doen met het materiaal?

Het pakket 25 taaltaken voor de NVT-les is door Bianca Versteeg en Petra Roël van Bureau NVT ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Taalunie. Voor een aantal oefeningen en opdrachten is gebruik gemaakt van taken uit de NVT-jongerenevaluatie, die van 2011 tot 2019 werd georganiseerd.

Je mag dit materiaal delen en bewerken voor je eigen lessen. Je kunt de woordkaarten, opdrachten en taken printen voor je leerlingen of digitaal beschikbaar maken.

Indien je het lesmateriaal deelt, dien je de naam van het project en ontwikkelaars te vermelden.

Dit werk mag niet gebruikt voor commerciële doeleinden.