Lesmateriaal

Tips voor online lesgeven

Met ondersteuning van de Nederlandse Taalunie hebben wij een handleiding ontwikkeld om online lessen te geven met Zoom. Via deze videolessen heeft u live contact met uw leerlingen waarin u bijvoorbeeld (delen van) de lesstof kunt uitleggen, opdrachten kunt geven of feedback op het gemaakte huiswerk kunt geven.

Veilig online lesgeven met Zoom

De afgelopen weken hebben, door de coronacrisis, online interactieve programma’s als Zoom, Google Meet, Cisco WebExMicrosoft teams en Jitsi Meet enorm aan populariteit gewonnen. Het aantal gebruikers is in deze paar weken enorm toegenomen, ook door gebruikers die voorheen niet met deze programma’s werkten. Dit zorgt, terecht, voor veel aandacht voor de privacy- en veiligheidsinstellingen bij deze programma’s. 

Omdat wij de afgelopen weken trainingen hebben verzorgd waarin wij het programma Zoom gebruikten, en het programma veel gebruikt wordt, geven wij u ook enkele tips voor veilig lesgeven met Zoom. Wij volgen de nieuwsberichten en zullen deze tips waar nodig regelmatig updaten.  

Nieuw NVT-materiaal voor kleuters in het Caribisch gebied

Bureau NVT ontwikkelt, in opdracht van de Nederlandse Taalunie en in samenwerking met ECE Sint-Eustatius en de NVT-werkgroep, lesmateriaal voor de groepen 1-4 van het primair onderwijs in het Caribisch gebied. Het materiaal gaat uit van de meertalige situatie op de eilanden en van het feit dat het Nederlands voor de meeste kinderen een Vreemde Taal is. Bij het maken van de illustraties en de gekozen woordenschat is ook uitgegaan van de lokale situatie. Inmiddels hebben zo’n 50 kleuterleerkrachten een eerste training met Bianca gevolgd om sterk NVT-onderwijs aan kleuters aan te bieden. Deze training maakt deel uit van het implementatietraject dat door de Taalunie aan de geïnteresseerde scholen en leerkrachten wordt aangeboden.

Het pilot-materiaal van ‘Speel mee met John en Joonie is vanwege de corona-crisis momenteel alvast gratis en online beschikbaar. U kunt het materiaal gebruiken voor korte activiteiten met kleuters: 

  • Videolessen rond een van de praatplaten
  • Spelletjes met de flashcards
  • Voorlezen van het verhaal bij de praatplaat
  • Liedjes van de verschillende thema’s zingen
  • Online spelletjes doen

6 tips voor woordenschat

Woorden zijn de bagage van de taal. Zonder woorden is het heel moeilijk om een boodschap te begrijpen of over te brengen. NVT-leerlingen komen vaak alleen tijdens de lessen in contact met het Nederlands. Met woorden hebben leerlingen toegang tot kennis, maar zeker ook tot communicatie en cultuur. Ze hebben een goede woordenschat nodig om te begrijpen wat ze horen, om te kunnen spreken, te begrijpen wat ze lezen en om te kunnen schrijven. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat alleen woordenlijst uit het hoofd leren of de woorden geïsoleerd aanbieden, niet werkt. Het is dus belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de opbouw van hun woordenschat. Bureau NVT geeft u zes praktische tips om de woordenschat zo efficiënt mogelijk aan te bieden.

U wilt meer aandacht geven woordenschatonderwijs in de NVT-les. Maar welke woorden passen het best bij de leeftijd van de leerlingen en het onderwijsniveau? Hoe bouwt u de lessen op? Hoe integreert u deze werkvormen in een toch al druk programma? En hoe evalueert u woordenschat?

Bureau NVT verzorgt workshops en studiedagen over dit thema. Reserveer nu een training voor uw leraren en ga met het hele team samen bewust aan de slag met woordenschat.

Leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal

Tegenwoordig wordt het meeste lesmateriaal voor NVT ontwikkeld op basis van het Europees Referentiekader voor Vreemde Talen. Om scholen, leraren en materiaalontwikkelaars te helpen bij het gebruik van de ERK-niveaus heeft de Nederlandse Taalunie in 2019 leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal beschikbaar gesteld. Deze leerlijnen zijn oorspronkelijk ontwikkeld onder regie van SLO in opdracht van OCW/Rijksdienst Caribisch Nederland in het project Leerlijnen Sint-Eustatius (2014-2016). De leerlijnen zijn ontwikkeld door de Werkgroep Leerlijnen Nederlands als sterke vreemde taal, met medewerking van de Nederlandse Taalunie. De Nederlandse Taalunie heeft de SLO leerlijn aangepast tot de hier gepubliceerde leerlijn om hem bruikbaar te maken voor diverse contexten van Nederlands als Vreemde Taal.

*Bronvermelding:
Hoogeveen, M. (red.), Werkgroep doorlopende leerlijnen (2016). Doorlopende leerlijnen Nederlands als sterke vreemde taal Sint Eustatius. Enschede: SLO.

Werken met bestaand NVT-lesmateriaal

Als leraar en school is het kiezen van geschikt lesmateriaal van groot belang. Ook het kunnen plannen van lessen met dit materiaal, het maken van een curriculum en het aanpassen van lesmateriaal zijn vaardigheden die leraren nodig hebben. Daarnaast is een sterke NVT-leraar in staat zelf passend NVT-materiaal te ontwikkelen. De experts van Bureau NVT zijn ervaren NVT-leraren en materiaalontwikkelaars. Zij kunnen u ondersteunen bij al deze activiteiten. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Nieuw NVT-lesmateriaal

Bureau NVT wil ervoor zorgen dat er meer lesmateriaal, speciaal voor het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal, beschikbaar komt. Wij hebben meegewerkt aan de creatie van verschillende materialen voor NT2 en NVT en ontwikkelen momenteel nieuw materiaal. Wij doen dit graag in samenwerking met leraren. Neemt u contact met ons op als u mee wilt werken aan het ontwikkelen van materiaal of materiaal wilt testen op uw school.