NVT-takenbank

Achtergrond

Op de Caribische eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius leren leerlingen op school het Nederlands als een Vreemde Taal. Voor het bekijken van de voortgang van de leerlingen tijdens hun leerproces is het van belang dat leraren beschikken over communicatieve taken die zijn gebaseerd op ERK-niveaus. Daarom is in samenwerking met IPA en 50 PO-leraren op Aruba in opdracht van de Taalunie de ERK-Takenbank ontwikkeld, met voorbeeldtaken op niveau A1, A2 en B1. Bureau NVT was projectleider van dit project en heeft deze informatiefolder samengesteld. Wilt u meer informatie over het project?

Neem dan contact met ons op via info@bureaunvt.com.

Hoe gebruikt u dit materiaal?

Deze taken zijn geschikt om te gebruiken in de klas, als u graag wilt weten wat het taalniveau van uw leerlingen is en als u uw leerlingen feedback wilt geven. Door de taken af te nemen, krijgen u en uw leerlingen inzicht in waar zij staan op de verschillende vaardigheden en weet u waar u nog aandacht aan moet besteden.
Ook kunt u een aantal taken bij elkaar nemen en samen afnemen als een toets. Houdt u er rekening mee dat u voor een officiële niveaubepaling veel taken nodig hebt.

Waaruit bestaat het materiaal?

De NVT-Takenbank bevat 155 communicatieve taaltaken voor spreken, gesprekken voeren, lezen, luisteren en schrijven. De taken zijn zo gemaakt dat ze herkenbare situaties voor leerlingen bevatten en direct gebruikt kunnen worden in de NVT-klas.
De taken zijn opgesplitst per doelgroep (PO en VO), vaardigheid en niveau (A1, A2 en B1). De taken zijn bedoeld als voorbeelden. Aan de hand van deze voorbeeldtaken kunt u zelf gelijksoortige taken ontwikkelen om af te nemen bij uw leerlingen.

In de NVT-Takenbank vindt u steeds per taak:

1.Instructie voor de leraar: hierin staat de algemene informatie over de taak, de afname-instructie en het antwoordmodel 2.De taak voor de leerling: deze kunt u downloaden en direct printen voor de leerlingen.

Daarnaast bevat de NVT-Takenbank een uitgebreide beoordelingshandleiding met uitleg over het ERK, een beschrijving van de niveaus A1/A2 en B1 en mogelijke beoordelingscriteria. Ook staat er een ingesproken PowerPointpresentatie met een gebruikstraining. Dit vindt u allemaal onder het kopje ” hoe te gebruiken”.

Wat is van belang bij het afnemen van de taken?

Deze taken zijn ontwikkeld om leerlingen te stimuleren te laten zien wat ze kunnen in het Nederlands. Op niveau A1 zijn leerlingen nog in een ander ontwikkelingsstadium dan op niveau A2. Het is van belang dat u zich goed verdiept in de beschrijvingen van de verschillende niveaus voordat u taken afneemt en beoordeelt.

Hoe zorgt u ervoor dat het materiaal langere tijd gebruikt kan worden?

Omdat de taken ook als toetstaken gebruikt kunnen worden, is het van belang dat u voorzichtig omgaat met het materiaal. Geef afgenomen taken dus niet mee naar huis met de leerlingen, maar neem ze na bespreking weer in. Plaats ze ook niet op internetpagina’s of op Facebookgroepen bijvoorbeeld.

Hebt u zelf ook taaltaken ontwikkeld?

Hebt u zelf taaltaken ontwikkeld en wilt u graag dat deze geplaatst worden in de NVT-Takenbank? Neemt u dan contact op met Bureau NVT. Wij kunnen bekijken of de taken in eventueel vervolgproject geplaatst kunnen worden.

Hoe krijgt u toegang tot de NVT-Takenbank?

Wilt u graag toegang tot de NVT-Takenbank? Als NVT-docent in het Caribisch gebied kunt u gratis gebruik maken van de taken in de NVT-Takenbank.

De materialen van de NVT-takenbank staan nu op het nieuwe platform van de Taalunie: mijnNederlands.

Op https://mijnnederlands.taalunie.org/registreer/ kunt u zelf een account aanmaken. Nadat uw account is goedgekeurd, kunt u in de materialenbank zoeken op ‘Takenbank’ en zo alle bestanden vinden.

Wat mag u doen met het materiaal?

U mag dit materiaal gebruiken voor uw eigen lessen. U kunt de taken printen voor uw leerlingen. U mag de taken niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Waar is de NVT-Takenbank te vinden?

De NVT-Takenbank is te bereiken via leercentrum.taalunie.org.
U logt in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord (zie hierboven bij “Hoe krijgt u toegang tot de NVT-Takenbank?”)