NVT+

Op de Caribische eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius leren leerlingen op school het Nederlands als een Vreemde Taal. In de praktijk blijkt de overstap van de eilanden naar Nederlandstalig vervolgonderwijs vaak nog een grote stap, zowel talig als qua studievaardigheden.

De Taalunie heeft daarom het initiatief genomen om een lespakket NVT+ te laten ontwikkelen, speciaal voor leerlingen van deze eilanden, om deze overgang makkelijker te maken.

Deze modules zijn geschikt als aanvullend materiaal voor leerlingen die zich willen voorbereiden op Nederlandstalig vervolgonderwijs. U kunt het materiaal gebruiken in de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs. Wij adviseren het materiaal in te zetten als leerlingen zich bevinden op taalniveau B1 en toewerken naar B2. Dit pakket is gemaakt om te gebruiken naast of na een reguliere NVT-/NT2-methode.

U kunt zelf beslissen hoeveel tijd u aan het pakket besteedt. U kunt het bijvoorbeeld intensief inzetten als training in het laatste jaar van het middelbaar onderwijs of er één uur per week aan besteden tijdens de laatste twee leerjaren. U kunt er klassikaal mee werken, maar ook leerlingen in groepjes laten werken met het materiaal. Ook voor studenten die in het eerste jaar van hun studie lacunes blijken te hebben, kunt u oefeningen uit het materiaal selecteren. Aan het einde van deze handleiding vindt u antwoordbladen. U kunt de leerlingen dus ook zelf de kans geven bepaalde oefeningen na te kijken.

Het pakket NVT+ bestaat uit drie onderdelen en kunt u hieronder gratis* downloaden:

  • Overzicht bestaand NT2- en NVT-lesmateriaal
  • Aanvullende modules NVT+ (leerlingmateriaal)
  • Aanvullende modules NVT+ (docentenhandleiding)
  • Lesbrieven NVT +

U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen.

Indien u het lesmateriaal deelt, dient u de naam van het project en ontwikkelaars te vermelden. U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.