Workshops: Praktische informatie

Locatie

Onze workshops en trainingen kunnen op een door u voorgestelde locatie gehouden worden. Ook is het mogelijk om online sessies aan te vragen. Contacteer onze medewerkers om de diverse mogelijkheden te bespreken.

Contact

Doelgroep

De meeste workshops zijn bedoeld voor leraren NVT in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Indien de doelgroep specifieker is, staat dit vermeld bij de beschrijving.

Duur van de workshop

Alle workshops kunnen gereserveerd worden voor 1,5 uur, 3 uur of 6 uur.

Studiemateriaal

Aan het eind van een training of workshop van Bureau NVT ontvangen de deelnemers een hand-out met checklist, tips, samenvatting en bronnen voor vakliteratuur. 

Studiebelasting

Indien gewenst kan een training van aanvullende (voorbereidende of afsluitende) opdrachten voor de deelnemers worden voorzien. Dit wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd naar de deelnemers. 

Bewijs van deelname

Bureau NVT voorziet voor de deelnemers die het gehele traject hebben doorlopen een bewijs van deelname met vermelding van de behandelde onderwerpen en vaardigheden.