Privacyverklaring deelnemers trainingen en coaching

Als u een coachingstraject volgt bij Bureau NVT of als u deelneemt aan een cursus of training, hebben wij gegevens van u nodig. Hieronder leest u om welke gegevens het gaat en waar wij ze voor nodig hebben. 

Contactgegevens

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats

U geeft op het inschrijfformulier aan dat u akkoord gaat met onze voorwaarden en dus ook met onze wijze van gegevensverwerking. 

We gebruiken uw gegevens voor het samenstellen van overeenkomsten of lijsten (presentielijst, deelnemerslijst) en certificaten voor de training of cursus. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om uitnodigingen voor cursussen of trainingen, om informatie of opdrachten na afloop van een cursus of training of om gecorrigeerde opdrachten naar de deelnemer te sturen. 

Iedere deelnemer ontvangt bij de start van de cursus of training een formulier waarop hij kan aangeven of hij met bovenstaande akkoord gaat. Zo nee, dan geven wij dit aan in onze database. 

Als de werkgever op de hoogte wil worden gehouden van de voortgang en het eindresultaat van de taaltraining, dan vraagt de werkgever bij de deelnemer de toestemming hiervoor. De werkgever stelt Bureau NVT schriftelijk op de hoogte van de al dan niet verkregen toestemming. 

Bureau NVT bewaart gecorrigeerde opdrachten, overeenkomsten en gespreksverslagen m.b.t. cursussen en trainingen zolang Bureau NVT bestaat. De gegevens die niet noodzakelijk meer zijn na het eind van de training of cursus worden zo snel mogelijk door ons verwijderd. 

Betaalgegevens

Als u zelf de cursus of training betaalt, hebben wij ook uw bankgegevens nodig:

  • naam bank
  • bankrekeningnummer
  • naam rekeninghouder
  • factuuradres

Wij zijn verplicht om de facturen 7 jaar te bewaren. Daarom kunnen wij uw betaalgegevens zien, tot 7 jaar na het sturen van de laatste factuur.

Betaalt uw werkgever uw cursus of training? Dan delen wij uw contactgegevens met uw werkgever.