Privacyverklaring scholen / bedrijven / organisaties

Contactgegevens

  • Naam contactpersoon
  • Bedrijfsnaam
  • Werktelefoonnummer
  • Werkmailadres

We verzamelen deze gegevens bij ons eerste contact en slaan ze op in ons systeem. Uw gegevens kunnen alleen worden bekeken door de medewerkers van Bureau NVT. We verzamelen deze gegevens om uw vraag te beantwoorden en/of om onze overeenkomst uit te kunnen voeren. De contactgegevens blijven bewaard zolang Bureau NVT bestaat. 

De gegevens die niet noodzakelijk meer zijn na het eind van een overeenkomst worden zo snel mogelijk door ons verwijderd. 

Factuur

  • Factuuradres
  • Contactpersoon voor de facturatie
  • Factuurmailadres

Als u besluit een dienst van ons af te nemen, vragen we u om uw factuurgegevens. We slaan deze op in ons systeem. We verzamelen deze gegevens om onze overeenkomst uit te kunnen voeren. Wij zijn wettelijk verplicht om facturen 7 jaar te bewaren. Daarna verwijderen we de facturen en daarmee dus ook uw factuurgegevens.