Privacyverklaring stagiaires en sollicitanten

Bureau NVT hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Door het versturen van een sollicitatiebrief en CV gaat u ermee akkoord dat uwpersoonsgegevens worden verwerkt door Bureau NVT. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Bureau NVT. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Contactgegevens

  • Naam
  • Adres
  • Mailadres
  • Telefoonnummer

We verzamelen deze gegevens op grond van het uitvoeren van onze overeenkomst. We bewaren deze gegevens in een database die alleen toegankelijk is voor Bureau NVT (Bianca Versteeg en Petra Roël).

Verwerking gegevens

Bureau NVT verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten en stagiaires die rechtstreeks naar Bureau NVT gemaild worden.

Bureau NVT verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten en stagiaires die worden opgeslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant/stagiaire, de sollicitatiebrief en cv en een verslag van het eventuele sollicitatiegesprek.

Bureau NVT bewaart de gegevens van sollicitanten en stagiaires tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten en stagiaires maximaal 1 jaar bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant of stagiaire worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Bureau NVT verwijderd.