Vervolgtraining online NVT-didactiek

Vanwege de coronacrisis zijn veel leerkrachten gedwongen hun lessen opeens online te verzorgen. Zoom is een erg handig online medium hiervoor.

Bureau NVT heeft, met steun van de Taalunie, inmiddels een aantal startworkshops gegeven aan in totaal bijna 1500 docenten NVT en NT2.
Veel leraren die onze starttraining al hebben gevolgd zijn op zoek naar praktische lesideeën voor hun doelgroep. Activerende werkvormen, voorbeeld lesplannen en suggesties voor formatieve evaluaties hoorden we het vaakst langskomen. Daarom hebben we een aanbod ontwikkeld voor twee vervolgtrainingen, ingedeeld op doelgroep.

Update 8 april: Het maximaal aantal deelnemers voor de training NVT didactiek voor de niveaus A2 tot B2 is bereikt. Er zijn nog wel enkele plaatsen voor de training NVT didactiek voor jonge kinderen (tot A2).

Online NVT-didactiek voor jonge kinderen tot A2 (vervolgtraining*)

In deze training laten we activerende werkvormen voor jonge kinderen voor spreek- en luistervaardigheid zien. Daarnaast bespreken we manieren om de ouders op een motiverende manier te betrekken. U krijgt ook een voorbeeld van een lesplan en enkele praktische tips en werkvormen om met jonge kinderen via Zoom les te geven. De training duurt ongeveer 1 uur.

dinsdag 14 april van 13.00 – 14.00 uur: Online NVT-didactiek voor jonge kinderen tot A2 (4) aanmelden

dinsdag 14 april van 17.00 – 18.00 uur: Online NVT-didactiek voor jonge kinderen tot A2 (5) aanmelden (laatste sessie)

*Voor het deelnemen aan de vervolgtrainingen is het van belang dat u al op de hoogte bent van de basisfuncties van Zoom. Bent u dat nog niet? Volgt u dan onze starttraining.

Meer informatie over Nederlands als Vreemde Taal? Neem dan eens een kijk op mijn NVT, het leermiddelenplatform van de Taalunie.