Workshop: Leerlijnen op maat

Om het NVT-onderwijs op uw school goed vorm te geven, is een duidelijke leerlijn onmisbaar. In de meeste landen zijn de eindtermen voor NVT beschreven, maar hebben de leraren weinig hulp bij het begeleiden van de leerlingen in hun taalverwervingsproces. Daarnaast is er veel verschil tussen de scholen in de wereld; sommige beginnen bij de kleutergroepen, andere pas in het secundair onderwijs. Sommige leerlingen krijgen 1 uur Nederlands per week, terwijl andere tweetalig onderwijs volgen. Dit beïnvloedt natuurlijk het leertraject dat u voor de leerlingen uitstippelt.

In deze workshop leert u hoe u aan de hand van tussen- en einddoelen een leerlijn op maat maakt voor uw school. We hebben ook aandacht voor de samenwerking tussen leraren, zodat de leerlijn over de hele school gebruikt kan worden. Tijdens deze interactieve workshop krijgt u onder meer antwoord op de volgende vragen:

Hoe maak ik met de eindtermen en tussendoelen een goed opgebouwd leertraject voor mijn leerlingen?

Welk materiaal kan ik gebruiken voor de verschillende ERK-niveaus?

Hoe toets/evalueer ik luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven?

Wilt u meer weten over de workshop Leerlijnen op maat? Of wilt u een workshop reserveren? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.