Workshop: Lees je mee met NVT?

Anderstalige leerlingen kunnen al op jonge leeftijd leren lezen. Werkt u in het tweetalig onderwijs? Is het Nederlands instructietaal op uw school? Dan is het heel belangrijk dat het leesonderwijs aan deze leerlingen op de juiste manier wordt aangeboden. U leert tijdens de workshop hoe u zo efficiënt mogelijk begrijpend en technisch lezen bij jonge kinderen ontwikkelt en toetst.

Deze workshop is specifiek bedoeld voor leerkrachten en onderwijsprofessionals in het primair onderwijs

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • teksten kiezen en aanpassen voor het niveau van uw leerlingen;
  • kiezen van een geschikte didactische aanpak voor uw school/klas;
  • gestructureerd aanbieden van leesactiviteiten voor leerlingen die het Nederlands als Vreemde Taal leren;
  • ontwikkelen van spelletjes en werkvormen om leesvaardigheid te ontwikkelen;
  • handvatten voor het evalueren van leesvaardigheid.

Wilt u meer weten over de workshop Lees je mee met NVT? Of wilt u een workshop reserveren?