Klachtenregeling Bureau NVT

Doelstelling Bureau NVT

Bureau NVT ondersteunt en begeleidt scholen en leraren bij het onderwijzen van Nederlands als Vreemde Taal/Tweede Taal en vreemde talen. Wij adviseren u over didactiek en -beleid, organiseren professionaliseringstrajecten en ontwikkelingen lesmateriaal alsmede taaltoetsen en -evaluaties. Wij streven ernaar samen met u oplossingen op maat te vinden voor uw school en lokale situatie, zodat zowel de schooldirectie, de leraren als de leerlingen tevreden over het resultaat zijn.

Daarbij zetten wij ons naar beste inzicht en vermogen in om een zo goed mogelijk resultaat te leveren. Wij houden ons hierbij aan onze Algemene Voorwaarden en aan de schriftelijke afspraken met de opdrachtgever.

Klanttevredenheid

Bureau NVT rondt ieder project af (zowel trainingen als ontwikkelings- en adviestrajecten) met een schriftelijke of mondelinge evaluatie. Wij stellen het op prijs als u eventuele klachten of ontevredenheid direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer serieus en zullen samen met u naar oplossingen zoeken. Ook als u in een latere fase niet geheel tevreden bent met de dienstverlening van Bureau NVT, horen wij dit graag van u om samen met u te zoeken naar een oplossing.

Doel klachtenregeling

Heeft u geprobeerd met Bureau NVT uw klacht af te handelen en komt u er samen niet uit? Voor dat soort situaties hebben wij deze klachtenregeling ontwikkeld. Doel van deze klachtenregeling is het op zorgvuldige, vertrouwelijke, objectieve en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten.

Definitie

Een klacht is een schriftelijke melding door de opdrachtgever, deelnemer of andere persoon/instantie over ontevredenheid met betrekking tot resultaten en/of dienstverlening van (medewerkers van) Bureau NVT.

Indiening

U kunt de klacht schriftelijk per post of digitaal indienen met het klachtenformulier van Bureau NVT. Dit klachtenformulier kunt u aanvragen via info@bureaunvt.com.

Verwerking van de klacht

Als u een klacht heeft ingediend via het klachtenformulier, ontvangt u binnen twee weken bevestiging van ontvangst van de klacht.

Hierin laten wij u weten:

– hoe wij de klacht verder in behandeling nemen;
– op welke termijn wij de klacht hopen te hebben afgehandeld.
Wij streven ernaar uw klacht binnen vier weken naar tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hierover binnen vier weken schriftelijk geïnformeerd met een toelichting op het uitstel. Bovendien ontvangt u bericht over de termijn waarbinnen we de klacht zullen afhandelen.

Klachtencommissie

Bureau NVT heeft een klachtencommissie van drie onafhankelijke deskundigen.

De onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

Manja Mekking – directeur de bblthk Wageningen
Onno ter Haar – docentenopleider Radboud in’to Languages
Lyan Bekkers – toetsdeskundige CITO 
Indien wij een schriftelijke klacht ontvangen, ingediend via het klachtenformulier, wordt deze door Bureau NVT doorgestuurd naar deze commissie. De klachtencommissie zal de ingediende klacht vertrouwelijk behandelen en een oordeel vellen. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend, dat wil zeggen dat Bureau NVT verplicht is het advies op te volgen. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan eventuele derden (buiten Bureau NVT/klachtencommissie) gemeld. Bureau NVT zal alle klachten bewaren voor een termijn van minimaal 1 jaar.