Toetsen en evaluaties

Als leraar wilt u weten of uw onderwijs effectief is. Met andere woorden: wat uw leerlingen kunnen en hebben geleerd. Bureau NVT kan u leren werken met het Europees Referentiekader (ERK). Het ERK geeft u handvatten voor uw lessen, uw curriculum en uw manier van beoordelen. 

Voor een goede bepaling van het niveau van uw leerders zijn betrouwbare toetsen van groot belang. Bureau NVT is gespecialiseerd in het ontwikkelen en beoordelen van functionele toetsen gebaseerd op het ERK. Naast het bijscholen van leraren, kunnen wij scholen begeleiden bij het kiezen van de juiste toetsen, het ontwikkelen van een toetsbeleid, het maken van formatieve evaluaties en het maken van betrouwbare niveautoetsen.